کار یا تحصیل و ...

اقامت موقت آمریکا

اقامت موقت آمریکا - Study in Quebec

http://www.parscanada.com/_۱۲۴۸۵


اگر قصد ادامه تحصیل در یکی از دانشگاههای آمریکا را دارید و یا مایلید در این کشور به کار مشغول شوید لازم است ویزای موقت تحصیل و یا کار آمریکا را دریافت کنید. شرکت خدمات مهاجرت کنپارس در این زمینه خدمات زیر را ارایه می کند:

۱- دریافت ویزای تحصیلی 

۲- دریافت ویزای کار از روش ایجاد کار در آمریکا (ویزای E۲)

۳- دریافت ویزای کارموقت اگر کارفرمایی در آمریکا علاقمند به استخدام شما برای مدت معینی است


تعداد بازدید: ۸۲۷۵