اعلام شده در هشتم مارس ۲۰۱۷

لیست امتیاز رشته ها برای اقدام به مهاجرت در برنامه نیروی متخصص کبک در سال ۲۰۱۷

لیست امتیاز رشته ها برای اقدام به مهاجرت در برنامه نیروی متخصص کبک در سال ۲۰۱۷ - Study in Canada

اداره مهاجرت کبک درسایت رسمی خود در تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۷ لیست رشته های مورد نیاز و همچنین امتیاز هر رشته را اعلام نمود .  لیست رشته های امتیاز دار ۲۰۱۷ به شرح زیر است :

رشته های ۱۲ امتیازی (۴ امتیازی برای همسر):

فوق لیسانس ژنتیک

لیسانس مهندسی کامپیوتر

لیسانس علوم کامپیوتر

کاردانی تکنو.لوژی پزشکی هسته ای

کاردانی تکنولوژی تولید دارو

کاردانی تکنولوژی رادیو آنکولوژی

کاردانی طراحی ارتزهای بینایی (عینک و لنز طبی) 

رشته های ۹ امتیازی (۳ امتیازی برای همسر):

فوق لیسانس کتابداری و آرشیو

لیسانس بیو فیزیک

لیسانس حسابداری

لیسانس طراحی صنعتی

لیسانس مهندسی هوا ، فضا (هوانوردی و فضا نوردی)

لیسانس مهندسی صنایع غذایی Genie Alimentaire

مهندسی پزشکی 

لیسانس مهندسی برق (اکترونیک، مخابرات و قدرت)

لیسانس مهندسی عمران و حمل و نقل

لیسانس مهندسی صنایع 

لیسانس مهندسی مکانیک

فوق لیسانس مهندسی هسته ای 

لیسانس مهندسی فیزیک 

لیسانس زمین شناسی

فوق لیسانس مهندسی آب 

لیسانس مدیریت اطلاعات Information de gestion

لیسانس بازاریابی 

لیسانس بانکداری و عملیات مالی 

لیسانس اصلاح نباتات Phytotechnie 

دکترای روان شناسی 

لیسانس تحقیق عملیاتی 

لیسانس علوم زمین 

لیسانس علوم غذایی

لیسانس علوم و تکنولوژی غذایی

لیسانس پرستاری

لیسانس مترجمی زبان 

لیسانس جانورشناسی 

فوق لیسانس جانورشناسی

لیسانس zootechnie

فوق لیسانس zootechnie

فوق دیپلم ساخت پروتزهای شنوایی 

فوق دیپلم پرستاری 

فوق دیپلم ساخت هواپیما 

فوق دیپلم نگهداری هواپیما

فوق دیپلم مهندسی شیمی 

فوق دیپلم مهندسی مکانیک

فوق دیپلم اسناد و مدارک technique de la documentation 

فوق دیپلم کامپیوتر 

فوق دیپلم تو.لید فراورده های پلاستیکی 

فوق دیپلم چند رسانه ای Technologie d'integration Multimedia

فوق دیپلم تاسیسات ساختمان Technoliogie de la Mecanique de batiment

فوق دیپلم تولید دارو Technologie de Production Pharmaseutique

فوق دیپلم معماری 

فوق دیپلم سازه های دریایی 

فوق دیپلم رادیوگرافی  Technologie de Radiodiagnostic

فوق دیپلم تولید و کنترل کیفیت  مواد غذایی  Technoligie des procedes et de la qualite des aliments

دیپلم فنی در زمینه ماشینهای کشاورزی 

دیپلم فنی در رشته ماشینهای ساختمانی 

دیپلم بهیاری

دیپلم ماشین افزار

رشته های ۶ امتیازی (۲ برای همسر):

توجه: منظور از گواهی دوره در این متن تاییدیه پایان دوره حداقل یک ساله در یک موسسه آموزش عالی در مقطع بالای دیپلم است. در فرانسه آنرا Attestation D'etudes Collegiale گویند)

لیسانس آمار Actuariat

لیسانس مدیریت بازرگانی

لیسانس مدیریت دولتی Administration Publique

لیسانس تجارت بین المللی  Affaire sur le plan international

لیسانس فضای سبز Architecture Paysagiste

لیسانس کتابداری Bibliotechonomie et Archivistique

لیسانس ارتباطات و روزنامه نگاری 

لیسانس جرمشناسی 

فوق لیسانس جمعیت شناسی Demographie

لیسانس طراحی محیط زیست  Designe de l'environnment

لیسانس آموزش 

فوق لیسانس آموزش 

لیسانس تغذیه 

لیسانس اقتصاد روستایی و کشاورزی   Economie Rurale et agricole  

فوق لیسانس اقتصاد روستایی و کشاورزی 

لیسانس اقتصاد 

فوق لیسانس انرژی 

لیسانس محیط زیست، کیفیت محیط زیست و آلودگی 

لیسانس مردم شناسی Ethnologie et Ethnographie

فوق لیسانس مردم شناسی

لیسانس ژیوپولیتیک 

فوق لیسانس آموزش معلمین کالج 

لیسانس آموزش معلمین پیش دبستانی 

لیسانس آموزش معلمین دبستان 

لیسانس آ«وزش دبیران دبیرستان 

لیسانس آموزش معلمان فنی و حرفه ای در مقاطع دبیرستان و کالج 

لیسانس آموزش معلمان دبستان و دبیرستان 

لیسانس آموزش معلمین مدارس استثنایی  Formation des eneseignants specialistes en adaptation scolaire  

لیسانس زبان فرانسه 

لیسانس مهندسی کشاورزی 

لیسانس مهندسی جنگلداری 

لیسانس مهندسی شیمی 

لیسانس مهندسی صنایع کاغذ

لیسانس مهندسی مواد

لیسانس مهندسی معدن 

لیسانس نقشه برداری 

لیسانس جغرافی 

فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشت و سلامت 

لیسانس مدیریت نیروی انسانی Pestion de Personnel 

لیسانس مدیریت   Gestion et adminitration des entreprise 

لیسانس تاریخ 

لیسانس تاریخ هنر 

لیسانس علوم انسانی در یونان باستان Humanites Greco-Latines Et Archeologie Classique 

لیسانس مهندسی  Ingenierie 

لیسانس زبان شناسی 

فوق لیسانس ادبیات تطبیقی 

لیسانس ریاضی 

لیسانس ریاض کاربردی 

فوق لیسانس ریاضی کاربردی

لیسانس میکروبیولوژی

فوق لیسانس اقیانوس شناسی 

لیسانس راهنمایی تحصیلی 

فوق لیسانس آموزش دانشگاهی  Pedagogie Universitaire

لیسانس فلسفه

لیسانس آمار و احتمالات 

لیسانس روانشناسی آموزشی  Psycho-Education 

فوق لیسانس روانشناسی آموزشی

لیسانس روان شناسی 

فوق لیسانس روان شناسی

لیسانس فعالیتهای فوق برنامه Recreologie

لیسانس منابع طبیعی 

لیسانس علوم زیستی 

لیسانس تربیت بدنی 

لیسانس اقتصاد خانه داری Sciences domestiques 

فوق لیسانس سلامت Sciences Fondamentales et Appliquees de La Sante

لیسانس سلامت  

لیسانس فیزیک

لیسانس علوم دینی 

لیسانس علوم اجتماعی و علوم انسانس 

لیسانس خدمات اجتماعی 

لیسانس سکسولوژی

فوق دیپلم و یا گواهی دوره هنرهای نمایشی سیرک

فوق دیپلم یا گواهی دوره تسویه آب 

فوق دیپلم مد تجاری 

فوق دیپلم مشاوره بیمه و خدمات مالی 

فوق دیپلم و یا گواهی دوره بهداشت و سلامت محیط کار

فوق دیپلم مدیریت بازرگانی 

فوق دیپلم مدیریت پروژه های ارتباطات تصویری Gestion de Proget en communications Graphiques

فوق دیپلم مدیریت رستوران 

فوق دیپلم مدیریت بهره برداری کشاورزی 

گواهی دوره بهیاری  

فوق دیپلم یا گواهی مراقبتهای اورژانسی Soins Prehospitaliers D'urgence 

فوق دیپلم شکار و ماهیگیری

فوق دیپلم مدیریت و برنامه ریزی 

فوق دیپلم یا گواهی دوره اتومسیون اداری 

فوق دیپلم یا گواهی دوره حسابداری و مدیریت 

گواهی دوره ساخت هواپیما

فوق دیپلم و یا گواهی دوره طراحی صنعتی 

فوق دیپلم ٰرژیم غذایی 

کواهی دوره مهندسی مکانیک

فوق دیپلم مهندسی مکانیک دریایی

فوق دیپلم مدیریت هتل و هتلداری 

گواهی دوره اسناد و مدارک 

فوق دیپلم و یا گواهی دوره حمل و نقل 

فوق دیپلم و یا گواهی دوره تکنولوژی آزمایشگاه 

گواهی دوره کامپیوتر

گواهی دوره نگهداری هواپیما 

فوق دیپلم موزه شناسی 

فوق دیپلم خلبانی 

فوق دیپلم و یا گواهی دوره فراوری شیمیایی 

فوق دیپلم و یا گواهی دوره توانبخشی 

فوق دیپلم تحقیقات اجتماعی 

فوق دیپلم جهانگردی

فوق دیپلم یا گواهی دوره ساخت فراورده های کمپوزیت 

گواهی دوره ساخت فراورده های پلاستیکی 

فوق دیپلم و یا گواهی دوره مددکاری اجتماعی 

فوق دیپلم و یا گواهی دوره آموزش کودکان 

فوق دیپلم و یا گواهی دوره آموزش کودکان استثنایی

فوق دیپلم بهداشت دهان و دندان 

گواهی دوره چند رسانه ای 

فوق دیپلم تکنیکهای تربیتی و تنبهیی کودکان .و نوجوانان 

فوق دیپلم و یا گواهی دوره مدیریت برنامه های تفریحی کودکان و نوجوانان 

فوق دیپلم پروتزهای ارتوپدی 

فوق دیپلم کابینت سازی و مبلمان 

فوق دیپلم محیط زیست طبیعی Techniques du milieu naturel 

فوق دیپلم سوارکاری 

فوق دیپلم و گواهی دوره خدمات حقوقی 

گواهی دوره تاسیسات ساختمان 

فوق دیپلم باغبانی Technologie de La Production Horticloe Et De l'environnement 

فوق دیپلم تولید آبزیان  پرورشی

گواهی دوره معماری ساختتمان 

فوق دیپلم قیمت گذاری ساختمان 

فوق دیپلم و گواهی دوره تعمیر و نگهداری صنعتی 

گواهی دوره رادو گرافی (تشخیص رادیویی)

گواهی دوره فراوری و کنترل کیفیت محصولات غذایی 

فوق دیپلم تولیدات دامی 

فوق دیپلم مهندسی ماشینهای کشاورزی 

فوق دیپلم مهندسی عمران 

فوق دیپلم و گواهی دوره مهندسی مواد 

فوق دیپلم و یا گواهی دوره مهندسی صنایع 

فوق دیپلم و یا گواهی دوره تکنولوژی معدن 

دیپلم فنی  دبیرستان در رشته های زیر:

نقشه برداری 

نگهداری سالمندان و یا کودکان در خانه 

قصابی

آجرکار و بنا 

صافکار

تسویه آب 

کار با ماشینهای راه سازی و ساختمانی 

آشپزی

دکوراسیون داخلی 

برش و پردازش شیشه 

نقشه کشی ساختمان

طراحی صنعتی

قالبسازی

گرافیک کامپیوتر

نصب و نگهداری سیستمهای امنیتی 

مکانیک اتومبیل

مکانیک آسانسور

مکانیک موتورهای ثابت 

مکانیک سیستمهای آتش نشانی

مکانیک ماشینهای سنگین جاده ای 

مدلسازی 

مونتاژ ابل و مدار

نصب و راه اندازی خطوط انتقال برق

لوله کشی شوفاژ

سیمانکاری 

تولید محصولات دامی 

کنترل پرواز 

تعمیر وسایل الکترونیک شنیداری و دیداری 

منشیگری 

خدمات رستوران 

خدمات فنی تجهیزات اداری 

خدمات مشاوره مشتریان در مورد تجهیزات موتوری 

فروش ابزار آلات 

مشاوره فروش 

 

مدارک صادره از مراکز فنی و حرفه ای به شرح زیر:

قالبسازی 

ابزار شناسی

پرسکاری 

 

نکته: رشته های ۲ امتیازی (یک امتیازی برای همسر) تنها در مورد تحصیلات انجام شده در کبک است و برای مدارک خارجی رشته ۲ امتیازی نداریم. عملا همه رشته های خارج از این لیست صفر امتیازی است. این به این معنی نیست که این افراد امکان اقدام ندارند. افرادی که رشته صفر امتیازی دارند هم اگر حدنصاب امتیاز قبولی را دریافت کنند می توانند قبول شده و گواهی انتخاب کبک بگیرند.


تعداد بازدید: ۴۴۰۰۵