نتیجه آخرین دور انتخابهای اکسپرس انتری با 3664 انتخاب

نتیجه آخرین دور انتخابهای اکسپرس انتری با 3664 انتخاب - Canada Immigration

آخرین مرحله انتخاب اکسپرس انتری در تاریخ 8 فوریه صورت گرفت و طی آن 3664 نفر موفق به دریافت دعوتنامه جهت اقدام برای اقامت دائم کانادا شدند که این تعداد از آغاز برنامه اکسپرس انتری بی سابقه بوده وگفتنی است حداقل امتیاز لازم برای موفقیت در این دور 447 بوده است. 

افرادی که دعوتنامه دریافت کرده اند اکنون میتوانند برای اقامت دائم کانادا درخواست بدهند و بهمراهی خانواده هایشان، بعد از صدور ویزا وارد خاک کانادا شوند.

جدول زیر تغییرات دوره های گذشته را نشان می دهد .


تعداد بازدید: ۱۸۵۳۹