رزمه خود را بفرستید

فرصت ویژه کارآفرینی در کانادا برای مدیران آی تی

فرصت ویژه کارآفرینی در کانادا برای مدیران آی تی - Immigration to Canada

خوشحالم به اطلاع برسانم که به همت تیم کنپارس و شبکه متخصصین مرتبط در مونترآل امکان ویژه ای برای کارآفرینی و در نهایت مهاجرت متخصصین حوزه آی تی و کامپیوتر به کانادا فراهم شده است.

در برنامه های مهاجرتی معمولا آنچه مورد نظر است انتقال فرد به سرزمین جدید است. اینکه فرد متقاضی تا کجا در سرزمین جدید موفق است معمولا چندان مورد توجه نیست. ایراد البته سیستمی است و افراد نقش چندانی در این نوع نگاه ندارند. کنپارس همواره در صدد تشویق افراد به مهاجرت هدفمند و معطوف به یافتن کار بوده است و بر این رویه نیز اصرار دارد. بسیاری از افراد مستعد برای کار آفرینی در کانادا تنها به این دلیل که در یکی از برنامه های مهاجرتی واجد شرایط نیستند از این امکان باز می مانند. از دیگر سو مونترآل به طور خاص و استان کبک به طور عام در حال تبدیل به قطب آی تی آمریکای شمالی است. همین الان مونترآل بعد از توکیو پایتخت بازیهای کامپیوتری است و شرکتهای مطرح جهان مانند آمازون و گوگل در صدد ساخت دیتا سنتر و نیز انتقال بخشهایی از شرکت خود به مونترآل هستند.  جمع آنچه در بالا گفته شد ما را بر آن داشت تا زمینه برنامه ای را که از این پس آنرا کارآفرینی آی تی می نامیم فراهم کنیم.


تعداد بازدید: ۹۱۶