آیا می توان بچه ای را به عنوان فرزند خوانده از ایران برای اقامت دایم در کانادا اسپانسر کرد؟

آیا می توان بچه ای را به عنوان فرزند خوانده از ایران برای اقامت دایم در کانادا اسپانسر کرد؟ - Study in Canada

اگر کسی پس از مهاجرت به کانادا مایل باشد بچه ای را به فرزندی قبول کند آیا می تواند او را برای اقالمت دایم در کانادا اسپانسر کند؟


تعداد بازدید: ۳۹۲