مهاجرت به کانادا:

برنامه های استانی

برنامه های استانی - Canada Visa

بر اساس قراردادهای موجود میان دولت فدرال کانادا و استانهای این کشور، هر یک از استانها می توانند به انتخاب مهاجر برای کار و اقامت در آن استان در قالب برنامه PNP اقدام کند. این استانها با انتخاب مهاجر بر اساس مقررات خود او را به عنوان نامزد دریافت اقامت دایم کانادا به دولت فدرال معرفی می کند و دولت فدرال با بررسیهای بعدی به وی اقامت دایم می دهد. مهاجرت از طریق استانها الزاماتی را برای متقاضیان به دنبال دارد.

استان کبک به دلیل داشتن امتیازات ویژه از این برنامه استثناست و می تواند با اختیارات بیشتری به جذب مهاجر اقدام کند. بر اساس توافق بین دولت فدرال و دولت کبک انتخاب مهاجرین این استان قطعی است و تنها در صورت داشتن مشکلات امنیتی و پزشکی از دریافت اقامت دایم باز خواهند ماند.

برای اطلاع از برنامه های هر یک از این استانها روی نام استان کلیک کنید.

توجه: اطلاعات همه استانها در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۱ برابر با ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ خورشیدی به روز شده اند.


تعداد بازدید: ۲۳۴۳