مهاجرت به کانادا:

برنامه خویشاوندی

برنامه خویشاوندی - Invest in Quebec
اگر یکی از بستگان درجه اول شما شامل همسر، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، فرزند و یا نوه شما در کانادا زندگی می کند می توانید از طریق خویشاوندی اقدام نمایید.
برای اطلاعات بیشتر و بررسی پرونده شما با ما تماس بگیرید و یا فرم ارزیابی را تکمیل نمایید.

تعداد بازدید: ۱۵۷۸