مهاجرت به کانادا از روش برنامه نیروی متخصص کبک

مهاجرت به کانادا از روش برنامه نیروی متخصص کبک - Investment in Quebec

 

 این برنامه با هدف جذب متخصصین برای زندگی و کار در استان کبک طراحی شده است. کسانی می توانند از این طریق اقدام کنند که قصد خود را برای کار و زندگی در استان کبک اعلام کنند با وجود این پس از دریافت اجازه اقامت دایم خود در چارچوب قانون در صورت تغییر نظر اجباری برای اقامت در این استان ندارند و می توانند در دیگر نقاط کانادا زندگی کنند. سیستم امتیاز بندی در این دسته متفاوت از گروه نیروی متخصص فدرال است. مهمترین نکته در مورد اقدام از راه کبک آشنایی کافی با زبان فرانسه است. متقاضی ابتدا تقاضای خود را به اداره مهاجرت استان کبک ارائه می کند. در صورتی که وی واجد شرایط تشخیص داده شود برای وی گواهی تایید کبک Quebec Selection Certificate صادر می شود پس از آن پرونده برای اداره مهاجرت فدرال به منظور انجام دیگر مراحل شامل بررسی  امنیتی و نیز پزشکی ارسال می گردد.

مقررات این برنامه از تاریخ اول آگوست ۲۰۱۳ تغییر کرده است که درباره این تغییرات می توانید اینجا بخوانید.

در مورد چگونگی رسیدگی به پرونده های ثبت شده قبل از اول آگوست ۲۰۱۳ نیز اینجا بخوانید.

 

مقررات تازه ای برای سال ۲۰۱۴ اعلام شده است

برای مقررات سال ۲۰۱۵ اینجا کلیک کنید 

 

 


تعداد بازدید: ۸۰۹۰