مهاجرت به کانادا از روش

برنامه کارآفرینی استان کبک

برنامه کارآفرینی استان کبک - Canada Immigration

 
۱-      دارائی متقاضی و همسر ۳۰۰،۰۰۰$ که از طریق قانونی بدست آمده باشد
۲-   حداقل ۲ سال سابقه بیزینس در ۵ سال گذشته تجارت بایستی سودآور بوده و در یکی از بخشهای کشاورزی ،صنعت و تجارت که خود به تنهائی یا در کنار همسرش حداقل ۲۵% سرمایه را در کنترل خود داشته باشد.
 
تجربه تجاری در اینجا به معنی آن است که فرد همه مسئولیتها و وظایف مرتبط با آن تجارت را به صورت تمام وقت در دست داشته است
این مسئولیتها و وظایف شامل برنامه ریزی ،مدیریت وکنترل مواد اولیه ،امور مالی و منابع انسانی با لحاظ این موضوع که این مسئولیتها در دوره کارآموزی ،آموزش و یا گرفتن تخصص در جهت دریافت مدرک تحصیلی یا گواهی پایان دوره ایفا نشده باشد.
 
تمام وقت به این معنی است که شخص تمام زمان کاری خود را صرف مدیریت تجارت خود نماید.
 
تقاضا بایستی در یکی از دو شکل زیر انجام شود:
  • متقاضی توانائی راه اندازی یک تجارت را در زمینه کشاورزی ،صنعت یا تجارت دارد و مدیریت آنرا به عهده خواهد گرفت. متقاضی بایستی به تنهائی یا به همراهی همسرش حداقل ۲۵% سرمایه بیزینس را در کنترل داشته باشد که ارزش آن حداقل ۱۰۰،۰۰۰ $ کانادا باشد.
  • متقاضی اقدام به خرید یک بیزینس درکبک میکند و به تنهائی یا با مشارکت همسرش حداقل ۲۵% آن بیزینس با قیمت حداقل ۱۰۰،۰۰۰$ را در کنترل خود خواهد داشت .
  •  متقاضی به طور روزانه و فعال در مدیریت بیزینس مشارکت خواهد نمود.
نکته قابل توجه اینکه متقاضی نمی تواند خریدار بیزینسی باشد که در طول ۵ سال گذشته توسط متقاضی دیگری و در قالب همین برنامه خریداری شده است.
در بررسی متقاضی موارد زیر در نظر گرفته می شود:
 
-          سن متقاضی و همسرش
-          دوره های آموزشی گذرانده شده
-          توانائی زبانی
-          دانش متقاضی در مورد کبک
-          توانائی های شخصی متقاضی
 
متقاضی موظف است حداقل برای یک دوره یک ساله در سه سال اول دریافت اقامت دائم شرایط زیر را تامین کند:
 
۱-      ایجاد یا خرید بیزینس به تنهائی یا با مشارکت در زمینه کشاورزی،تجاری و یا صنعتی در استان کبک
به گونه ای که حداقل ۲۵% سهام به ارزش حداقل ۱۰۰ هزار$ متعلق وی و یا همسرش باشد و حداقل یک نفر از افراد مقیم استان کبک (به غیر از خود و اعضای خانواده خود) را برای ۳۰ ساعت در هفته بکار گیرد ( کسانی که در بخش کشاورزی اقدام به خرید بیزینس می کنند از شرط به کارگیری یک نفر کبکی مستثناء هستند.)
 
۲-      در مدیریت عملیات روزانه بیزینس مشارکت داشته باشد.
 
بر اساس مقررات اداره مهاجرت کبک تنها تا سقف 150 پرونده از اول آوریل ۲۰۱۵ در این گروه پرونده می پذیرد. 
 
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا فرم ارزیابی را تکمیل کنید تا ما در اولین فرصت  با شما تماس بگیریم
 

تعداد بازدید: ۵۳۴۲