شکل انتخاب متقاضیان و امتیازات تغییر نمی کند

برنامه های اداره مهاجرت کبک برای سال ۲۰۱۵

برنامه های اداره مهاجرت کبک برای سال ۲۰۱۵ - Quebec Immigration

وزیر مهاجرت کبک خانم کاتلین ویل وضعیت برنامه های این وزارت خانه را برای سال ۲۰۱۵ اعلام کرد. بر اساس اعلام خانم ویل سیاست تاکید بر زبان فرانسه و نیز اولویت دادن به انتخاب متقاضیان زیر ۳۵ سال که رشته آنها مورد نیاز بیشتری است بدون تغییر خواهد ماند. دولت کبک بنا دارد در سال ۲۰۱۵ بین ۳۷۵۰۰ تا ۴۳۲۰۰ گواهی CSQ صادر کند.

این تعداد در برنامه های مختلف به شرح زیر توزیع می شود:

 ۱- بین ۲۸۰۰۰ تا ۳۱۱۰۰ - نیروی متخصص 

۲- بین ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ برنامه های سرمایه گذاری، کارآفرینی و خود اشتغالی 

۳- بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ در دیگر برنامه های مهاجرت اقتصادی

۴- بین ۲۲۰۰ تا ۲۵۰۰ پناهدگان

۵- بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ دیگر موارد 

 

روشن است که ظرفیت پذیرش کبک نسبت به سال گذشته کمی کمتر شده است ولی همچنان با توجه به تغییرات بنیادین و نه چندان روشن برنامه های فدرال، کبک همچنان مسیر خوبی برای مهاجرت به کانادا خواهد بود.

در صورت تمایل به اقدام در اولین فرصت فرم ارزیابی را تکمیل کنید 

 

 


تعداد بازدید: ۱۱۶۴