لغو شرط دو ساله اقامت برای اسپانسرشیپ همسر

لغو شرط دو ساله اقامت برای اسپانسرشیپ همسر - Immigration to Quebec

 

وزیر مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا جان مک کالم اعلام کرده است که دولت کانادا در حال برنامه ریزی است تا تغییراتی در زمینه تسهیل و تسریع در اعطای اقامت دائم کانادا از طریق ازدواج صورت دهد. بنابر اعلام اداره مهاجرت، این تغییرات ظرف چند ماه آینده اعلام خواهد شد و بر اساس آن افرادی که اسپانسر میشوند به محض ورود به کانادا اقامت دائم را دریافت میکنند.

 

اعمال برخی تغییرات در زمینه برداشتن اقامت دائم مشروط همچنان شامل پارتنرهایی (شرکای زندگی) که در یک رابطه دو ساله یا کمتر با اسپانسر کننده بوده اند و هیچ فرزند مشترکی در زمان ارائه درخواست شان نداشته اند نیز خواهد شد. گفتنی است شرایط و محدودیتهای پیشین توسط دولت محافظه کار قبلی تصویب شده بود تا آنچه را "ازدواج مصلحتی" مینامید محدود و کنترل کند.

 

وزیر مهاجرت افزود: "وقتی مهاجر وارد کانادا میشود، در حالی است که دو سال انتظار برای بررسی پرونده مهاجرتی را تحمل کرده و بدور از انصاف خواهد بود اگر بخواهد دو سال دیگر نیز بعد از زمان لندینگ انتظار بکشد". طبق قانون پیشین اگر زوج در زمانی کمتر از دو سال از هم جدا میشدند اقامت دائم اسپانسر شونده لغو میشد.

 


تعداد بازدید: ۴۸۲۴