همکاری انحصاری Canpars و Visamax برای برنامه کارآفرینی منیتوبا

همکاری انحصاری Canpars و Visamax برای برنامه کارآفرینی منیتوبا - Quebec Immigration

به گزارش روابط عمومی کنپارس قرارداد جدید همکاری بین ویزامکس و کنپارس برای ارایه خدمات در برنامه کارآفرینی منیتوبا بسته شده است. شرکت ویزامکس یک شرکت شناخته شده در زمینه مهاجرت در استان منیتوباست که به طور تخصصی در برنامه های این استان پرونده می پذیرد. مدیریت این شرکت به عهده آقای Randy Boldt است که خود وی تا سال ۲۰۰۶ مدیر برنامه کارآفرینی در اداره مهاجرت منیتوبا بوده است. رندی خود پایه گذار برنامه کارآفرینی این استان است. از سال ۲۰۰۶ او به بخش خصوصی آمده و شرکت ویزامکس را اداره می کند.

کنپارس و ویزامکس سالهاست که با هم قرارداد همکاری دارند و در برنامه نیروی متخصص در زمانی که برنامه منیتوبا امکان اقدام داشت سابقه درخشانی از همکاری در گارنامه خود دارند. قرارداد همکاری انحصاری در مورد برنامه کارآفرینی منیتوبا اخیرا بسته شده است و به این ترتیب این دو شرکت با مشارکت یکدیگر این دسته پرونده ها را به سرانجام می رسانند. ویزا مکس بر اساس این قرارداد نمی تواند هیچ موکل ایرانی را جز از طریق کنپارس بپذیرد و کنپارس نیز متعهد است خدمات مربوط به این دسته پرونده ها را تنها از ویزا مکس بخواهد.

با توجه به اینکه در ۱۸ ماه گذشته که برنامه کارآفرینی منیتوبا بازگشایی شده است درصد قابل توجهی از پرونده های ایرانی که از سوی دیگر دفاتر مهاجرتی ثبت شده رد شده اند، امید می رود با همکاری انحصاری این دو شرکت که هر دو آنها توان کارشناسی قابل توجهی در عرصه مهاجرت دارند آمار قبولی ایرانیان در این برنامه به صورت قابل قبولی افزایش یابد.

در صورتی که خود را در این برنامه واجد شرایط می دانید می توانید به دفاتر ما در تهران، مونترآل و یا ونکوور مراجعه کنید.

به زودی در این زمینه ویدیوی مشترکی منتشر خواهد شد.


تعداد بازدید: ۶۴۸۰