هزینه قانونی پرونده های نیروی متخصص ثبت شده کبک پرداخت شد

هزینه قانونی پرونده های نیروی متخصص ثبت شده کبک پرداخت شد - Canada Immigration

خوشحالیم به اطلاع موکلین عزیز برسانم که هزینه قانونی پرونده های کبک به صورت آنلاین پرداخت شد. ایمیلهای تایید پرداخت به تدریج ظرف هفته آینده برای دوستان ارسال می گردد. 

شایعه بی مبنایی در میان متقاضیان پیچیده است که گویی کبک به پرداخت های سریعتر اولویت می دهد و یا اینکه بیش از ظرفیت ثبت شده و کسانی را که پرداخت سریع نداشته باشند کنار می گذارند و از این قبیل موارد..

همه این ها شایعه است و صحت ندارد. کسانی که پرونده خود را ثبت کرده اند می توانند طرف سی روز پرداخت خود را انجام دهند. بدیهی است اگر پرداخت ظرف این مدت انجام نشود پرونده کسانی که پرداخت نکرده اند از دور خارج می شود. بعید نیست که ظرف دو ماه آینده کبک برای تکمیل ظرفیتی که از این مسیر باز می شود برنامه را برای ثبت آنلاین باز کند. 

باز هم از دوستان درخواست داریم لطف کنند از تماس با دفاتر برای درخواست ارسال رسید خودداری کنند. 


تعداد بازدید: ۷۰۵۰