برنامه زنده ویدئویی مدیر کنپارس در فیسبوک

برنامه زنده ویدئویی مدیر کنپارس در فیسبوک - Investment in Quebec

هر جمعه ساعت ۱۲ ظهر به وقت مونترال و ۸:۳۰ شب به وقت تهران، علی مختاری، مدیر شرکت کنپارس برنامه زنده بر روی فیسبوک خواهد داشت.

با ما همراه باشید.


تعداد بازدید: ۲۰۴۷