تغییر نشانی دفتر کنپارس در اصفهان

تغییر نشانی دفتر کنپارس در اصفهان - Invest in Canada

به اطلاع می رساند که نشانی دفتر اصفهان از روز شنبه مورخ ۶ شهریورماه ۹۵ به شرح زیر تغییر کرده است:

 دروازه شیراز ابتدای هزارجریب نبش بن بست پویان مجتمع فراز طبقه سوم واحد ۱۷ 

کارشناس مسوول دفتر اصفهان: خانم سارا هاشمی 

زمان پاسخگویی:

روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه  در ساعات ۱۰ تا ۱۹


مشاوره حضوری تنها با وقت قبلی ممکن است 


تلفن::

۰۳۱۹۵۰۲۳۰۰۲
۰۹۱۳۳۸۸۸۱۰۰


تعداد بازدید: ۱۲۳۲۸