مهاجرت به کانادا:

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری - Invest in Quebec
اگر ارزش دارایی شما بالغ بر ۱,۶۰۰,۰۰۰ دلار کاناداست ممکن است برای دریافت اقامت از طریق سرمایه گذاری کبک واجد شرایط باشید. 

تعداد بازدید: ۴۵۹۹